در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
اساسنامه

باسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران

فصل یکم - کلیات

ماده 1- هدف :

به استناد مادۀ 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای "آیین‌نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات ونحوه عملکرد  انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط "مصوب هیات محترم وزیران  به شماره: 105569/ت 56914ه  مورخ 22/08/1398  به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می‌‌ شود.

ماده2- نام ، حوزۀ جغرافیایی ،اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام: انجمن صنفی کارگری کارگردانان تئاتر ایران  که  در این اساسنامه به اختصار«انجمن صنفی» نامیده می‌شود.

حوزة جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی : سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران و محل اقامتگاه قانونی آن در استان تهران شهر تهران خیابان سمیه پلاک  260 کد پستی ......و پست الکترونیکی  ………. است.

تبصره 1- هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه جغرافیایی فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا - از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد -  به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس کند.

تبصره 2 - برای تعیین نام و عنوان انجمن صنفی، مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران رعایت شده است.

تبصره 3 – هیأت مدیره می تواند شعب استانی راطبق آیین نامه تاسیس شعب، دایر و در همان محدوده عضوگیری کند و مراتب را به اطلاع  اعضا رسانده و به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی منعکس کند.

 

ماده 3- اهداف، وظایف و اختیارات اساسی و عام انجمن صنفی:

1- کوشش درجهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا به منظور نیل به اهداف انجمن.

2- برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت حرفه ای اعضا.

3- آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق صنفی آنان .

4- بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی ، افزایش بهره وری و ارایه راهکار و تصمیم سازی در تعامل با اعضا ، مدیران و مسوولان مربوط در راستای سیاست گذاری.

5- بررسی و تحقیق مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای صنفی.

6- دریافت ورودیه و اعضا و حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانۀ سازمان ها ، نهاد ها و بخش خصوصی

7- تأسیس و راه اندازی و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا

8- همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.

9- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای ملی، دولتی و غیردولتی.

10- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی

11- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی و کارگری داخلی و بین المللی .

12- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونی.

13- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.

14- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

 

ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی:

ا- تدوین آیین نامه ها، ایجاد فضای مناسب  کسب و کار برای فعالیت صنفی و  تنظیم قرارداد الگو برای پیشگیری و کاهش اختلافات حرفه ای.

2-تدوین روش های مناسب و اصولی برای رفع اختلاف ها، نارسایی ها و موانعی که به اهداف انجمن صنفی آسیب می رساند.

3- ایجاد و تحکیم نهاد داوری برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی صنفی و حقوقی اعضا و سایر حِرَف مرتبط.

4- برگزاری همایش ها، نشست ها، جشن ها، دوره های آموزشی و انتشار کتاب های فرهنگی و گاهنامه های تخصصی.

5- تحصیل وام واعتبار یا هدایا از مؤسسات مالی و اعتباری، بانک ها، اشخاص حقیقی و حقوقی؛ و اعطای وام، هدایا، و جوایز به اعضا.

6- انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز داخلی و بین المللی در محدوده فعالیت ها.

 

 

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5- شرایط کلی عضویت :

کلیه کارگردانان در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

1- تابعیت ایران.

2- استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی.

3- اشتغال مستمر به حرفه کارگردانی  در حوزه  جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک جهت احراز اجراها، سوابق تحصیلی و حرفه ای.

4- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

5- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.

 

ماده 6 شرایط عضویت:

اعضا دارای تمامی اختیارات و وظایف و حقوق عضویت و تحت پوشش تمامی حمایتهای مادی و معنوی انجمن قرار دارند و درتمامی مجامع عمومی برخوردار از حق رای هستند و می‌توانند جهت انتخاب در هیات مدیره انجمن کارگردانان تئاتر ایران کاندیدا شوند.


1- شرایط اختصاصی عضویت  در انجمن کارگردانان تئاتر ایران

دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مربوطه یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور به ترتیب با هفت، چهار، سه و دو اجرای حرفه‌ای. همچنین دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته غیر مرتبط به ترتیب با هفت، شش، پنج و چهار اجرای حرفه‌ای.

تبصره1-  منظور از اجرای حرفه‌ای، اجرای نمایش برای عموم با فروش بلیت در هر یک از تالارهای نمایش کشور است تعداد اجراها برای تهران پانزده و مراکز استان ده و برای شهرهای کم جمعیت و شهرستان پنج اجرا .

تبصره 2- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 3- در صورت شکایت متقاضیان مبنی بر عدم پذیرش عضویت به دلیل عدم احراز شرایط یا تعلیق از عضویت اعضا، هیات مدیره مکلف است؛ در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار داده و تصمیم  مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره4 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ یا در صورت عدم اشتغال بیش از 3 سال  یا در صورت صدور آرای قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته شده و توسط مسئولین انجمن صنفی از موضوع مطلع خواهد شد.

تبصره 5. تمامی اعضا موظف هستند در بدو عضویت یک نسخه از اساس نامه انجمن صنفی را مطالعه و امضا کنند.

ماده 7- موارد تعلیق و لغو عضویت انجمن صنفی :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه.

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات  قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی.

 

ماده 8- منابع مالی انجمن صنفی :

1 – ورودیه: برای هر عضو که فقط یک باردریافت می‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می شود.

2 - حق عضویت: سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود.

3 – کمک ‌های داوطلبانه

 

ماده 9-

کلیه اعضا باید باتوجه به ماده8، حق عضویت خود رابه حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند، واریز و رسید بانکی را به مسئول مالی ارائه کنند.

تبصره 1- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.

تبصره 2- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

 

ماده 10 - چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر 3 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف مسوول مالی به وی اخطار کتبی داده می شود؛ چنانچه پس از اخطار کتبی مسوول مالی، حداکثر ظرف سه ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید. اخراج، لغو یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی است.

تبصره- تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مدیره خواهد بود.

 

ماده 11 حقوق اعضاء انجمن :

1 – دسترسی به یک نسخه اساسنامه (و آخرین تغییرات بعدی آن)، صورتجلسات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

2 - برخورداری از امکانات ارتباطی و شبکه های اجتماعی درون گروهی

3 – اطلاع به موقع از زمان، مکان و موضوع جلسات هیئت مدیره - به نحوی که امکان ارایه نظرات و پیشنهادات (بدون داشتن حق رای) از طرف همه اعضاء میسر باشد.

4 – امکان طرح تذکرات و اخطارها در خصوص نحوه عملکرد اعضاء هیئت مدیره و بازرسان به نحوی که به تایید یک پنجم اعضا یا وزارت کار رسیده باشد،  در مجامع عمومی امکانپذیر است.

5 – اعضا باید به صورت برابر از امکانات انجمن صنفی بهره مند شوند و انجمن صنفی موظف به حفظ و دفاع از حقوق صنفی اعضا بدون تبعیض و رجحان است.

6- امکان دسترسی اعضا از فضاهایایجاد شده مجازی برای رای گیری غیر حضوری و اطلاع از فعالیت های هیأت مدیره.

7- داشتن کارت عضویت انجمن و استفاده از مزایای قانونی آن.

 

 

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3-بازرس یا بازرسان

ماده 12- مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود

تبصره 1- برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله درج آگهی در روزنامه و اطلاع رسانی از طریق صفحه رسمی انجمن در فضای مجازی که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است؛ از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید.

تبصره 2– دعوت مجامع عمومی با تصویب هیات مدیره خواهد بود. ضمن اینکه بازرس یا بازرسان و همچنین یک چهارم اعضا می توانند، راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند.

تبصره 3– دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع، مکان و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز پیش از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام  نمایند.

تبصره 4 – گزارش های مالی و سایر مواردی که مستلزم بررسی قبلی اعضا می باشد، همزمان با دعوتنامه به طریق مقتضی (بند 4 ماده 14)  به اعضا اطلاع رسانی شود.

تبصره5 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره،  بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید که به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد. در هر صورت مشارکت اکثریت مطلق حاضرین الزامی است.

تبصره6- هریک از اعضای مجمع عمومی می تواند  در مجامع حضوری یکی دیگر از اعضا را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی کنند و هر عضو می تواند وکالت فقط یکی از اعضای مجمع عمومی را عهده دار شود.

تبصره7- مجمع عمومی  موسس فاقد وکالت است .

تبصره8-  برگزاری مجامع عمومی به صورت مجازی با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است و هر عضو فقط با شناسه ی شخصی خود مجاز به شرکت است.

 

ماده 13- مجمع عمومی:

محمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا بطور فوق العاده تشکیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است.

تبصره 3 – چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نشود یا به هر دلیل از ارایه کامل مدارک و مستندات خودداری شود، در صورت برخوردار بودن از مهلت 6 ماهه مندرج در ماده 38، می بایست تشریفات قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اخذ تائیدیه مصوبات مجددا" اجرا شود.

 

ماده 14 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

1- بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیات مدیره، در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامه های آتی و قبلی انجمن صنفی.

2-بررسی گزارش مالی مسئول مالی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی. در صورت عدم تصویب، تصمیم گیری در خصوص نحوه رسیدگی بر عهده مجمع خواهد بود.

3-دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص صورتجلسات، گزارش های مالی، بخشنامه ها و....

5- بررسی و تصویب یا رد پذیرش متقاضیان عضویت در انجمن صنفی مستند به دلایل محکمه پسند

6- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق  این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا لغو عضویت شده اند (موضوع ماده 7 اساسنامه).

7- بررسی، تصویب و تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا.

8- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط.

9- انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

10- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.

11- تعیین روزنامه برای درج آگهی های انجمن صنفی.

12- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل و یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون های مذکور  یا همان تفویض اختیار به هیأت مدیره..

 

ماده 15 مجمع عمومی فوق العاده:

 مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات ماده 16، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحله دوم با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 16- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تسویه.

تبصره1 - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه، باید به طور مشخص و کتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع کلیه اعضا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود.

 

ماده 17-

پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع عمومی شامل حداقل 5 نفر، مرکب از  یک رییس، یک منشی و حداقل 3 ناظر از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت.

تبصره: مجموع اعضای هیئت رئیسه و ناظران مجمع، بایستی عدد فرد باشد.

 

ماده 18- وظایف و اختیارات هیات رییسه:

1 - بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیل: نحوه دعوت اعضا مجمع درصورت وصول اعتراض، صلاحیت حاضرین در مجمع، تهیه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسی تذکرات و اخطارهای اعضا به هیات مدیره و اجرای سایر قوانین.

2 - اعضای هیأت رئیسه نباید از بین اعضای هیات مدیره یا کاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 20 عضو باشد.

3 -  برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسخه دیگر را پیش از آغاز مجمع عمومی به امضای اعضای حاضر برسانند و جهت بررسی، تایید و امضا به هیئت رئیسه ارائه کنند.

4- هیات رییسه مجمع عمومی، مکلف است در پایان مجمع، نتیجه کلیه مصوبات و انتخابات را پس از شمارش آرا ضمن درج در صورتجلسه مجمع  قرائت و امضا نماید.

5- هرگاه در مجامع عمومی شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده، مکان و تاریخ جلسـه بعدی را که حداکثر از 20 روز متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

تبصره 1-  چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رییسه مجمع عمومی مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی به ویژه اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.

 

ماده 19- هیأت مدیره ، وظایف و اختیارات آن :

هیأت مدیره دارای  5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با اکثریت نسبی آراء ماخوذه طبق تبصره 5 ماده 12 در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 3 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است.

ماده 20-

هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک مسئول امور مالی  و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

تبصره- دعوت اولین جلسه هیئت مدیره برعهده مسن ترین عضو هیات مدیره است.

 

ماده 21- جلسات هیات مدیره:

 جلسات عادی هیأت مدیره حداقل دوهفته یکبار با حضور اکثریت اعضا  و با حداقل 3 نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره 1 - برنامه زمانی ومکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت در اولین جلسه هیات مدیره تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

تبصره 2 – جلسات فوق العاده هیئت مدیره بنا به درخواست اکثریت اعضا  با حداقل 3 نفر برگزار می شود. نحوه دعوت و اطلاع رسانی درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی است..

تبصره 3- غیبت بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب به استثنای جلسات فوق العاده در طول یک سال بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می شود و بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره، عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جایگزین عضو اصلی خواهند شد. تشخیص موجه بودن  عذر بر عهده هیئت مدیره است.

تبصره 4- خدمات هیأت مدیره به استثنای حق جلسه و حق ماموریت افتخاری است و هر گونه پرداخت خارج از این موارد به اعضای هیات مدیره فقط از طریق تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر  است.

 

ماده 22- وظایف:

هیأت مدیره موظف است، حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن صنفی، نسبت به افتتاح حساب به نام انجمن و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن در یکی از بانک های کشور اقدام نموده و شماره حساب را از طریق مقتضی، مطابق بند4 ماده 14به اطلاع اعضا برساند و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نماید.

تبصره 1- دریافت هرگونه وجه شامل ورودیه و حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه باید صرفا از طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد.

تبصره 2- تمامی پرداخت های انجمن صنفی باید از طریق چک انجام شود و تنخواه گردان برای مصارف ضروری و جزئی درنظر گرفته می شود.

 

 

 

ماده 23-

کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک مسوول مالی و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 24 –

در صورت استعفا، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت برابر تبصره 3 ماده 21، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. در صورت تغییر در سمت ها، هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید. هرگونه تغییرات در اعضای هیات مدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی موثر و قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می شود.

تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند با دعوت از اعضا برای برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند و یا  انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

تبصره 3- در صورت استعفا یا سلب عضویت هرکدام از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرسان شود، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند کاندیدا شود.

تبصره 4- هر عضو هیات مدیره می تواند دو دوره عضویت متوالی داشته باشد و پس از 2 دوره و با یک دوره سکوت می تواند مجددا در انتخابات هیات مدیره شرکت داشته باشد.

تبصره 5- اعضای هیات مدیره که برای ترمیم در میانه ی یک دوره به هیات مدیره اضافه می شوند نیز به مثابه ی یک دوره ی کامل هیات مدیره خواهند بود.

 

 

ماده 25-

 هیأت مدیره موظف است ظرف سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ کلیه دارایی ها، اموال، اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

 

ماده 26 - سایر وظایف و  اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه و تنظیم دفاتر مالی، عضویت و صورتجلسات هیات مدیره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیات مدیره باشد.

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر،  تعیین دستور جلسه آن ها.

4- بررسی بودجه و گزارش مالی مسئول مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.

7- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای مشارکت و حضور در شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری در موارد خاص و معین.

8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

9- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی.

12- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به اعضا مطابق بند4 ماده 14.

13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف و مراجع و مجامع مرتبط داخلی و بین المللی با رعایت مقررات قانونی.

14- تشکیل کمیته های مختلف در صورت لزوم از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها برای تسهیل اجرای مصوبات و تحقق مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب.

15- بررسی و تصویب  پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

16-  بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان و تایید عضویت در انجمن صنفی در چهار چوب مفاد اساسنامه.

17- تدوین آیین نامه داوری و انتخاب اعضای نهاد داوری و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

18- برسی و تصویب، تخصیص بودجه مربوط به طرح ها و برنامه های اجرایی مرتبط با اهداف انجمن صنفی.

19- تدوین آیین نامه صنفی و انتخاب اعضا شورای صنفی و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب

 

ماده 27 - وظایف رییس هیأت مدیره :

1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

2- اداره جلسات هیأت مدیره.

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.

4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور  در صورت تعیین توسط هیئت مدیره به اتفاق مسئول مالی  و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

6- امضای کارت های عضویت اعضا پس از تایید مسئول مالی انجمن صنفی.

7- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.

تبصره1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود.

تبصره 2 – در غیاب رییس هیئت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3 را به عهده خواهد داشت.

 

ماده 28-

 هیات مدیره می تواند نسبت به استخدام دبیر خارج از اعضا اقدام نماید. با پایان اعتبار هیات مدیره، رابطه استخدامی دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی می شود.

تبصره- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

 

ماده 29 وظایف واختیارات دبیر:

 دبیر در صورت تفویض ازطرف هیات مدیره، دارای وظایفی به شرح ذیل خواهد بود:

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.

2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

3- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق مسئول مالی انجمن صنفی.

4- تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی»و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

5- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

6- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.

7- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

8- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن ، احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری مربوط.

9-معرفی و فراهم نمودن امکان تماس بین اعضا با هم و با مسئولان انجمن صنفی.

10- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره 1-اقدامات و مکاتبات دبیر در هر صورت نباید خارج از اراده و توافقات هیات مدیره باشد.

تبصره 2- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند.

 

ماده 30- وظایف واختیارات مسئول مالی :

1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

2- اداره امور مالی،تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی.

3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداخت ها و تایید و امضای صورتحساب های مربوط.

4- صدور کارت عضویت اعضا جهت امضای رییس هیأت مدیره.

5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی.

6- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره 1-  مسئول مالی موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش کتبی  مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان و دبیر جهت اطلاع به اعضا  قرار دهد.

تبصره 2- مسئول مالی موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3 - مسول امور مالی موظف است موارد مغایر با سیاست های مصوب مجمع عمومی را ضمن تذکر به هیت مدیره به مجمع عمومی ارائه کند.

تبصره 4 - در صورت عدم تصویب صورتهای مالی، با تصویب مجمع عمومی موضوع از طریق حسابرسان رسمی بررسی می شود.

 

ماده 31 - بازرسان انجمن صنفی:

 بازرسان متشکل از یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت 1  سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره1- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آن ها، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

تبصره 2 - هیات مدیره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به موقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.

 

ماده 32- وظایف و اختیارات بازرسان :

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

2- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی از جمله تبصره 3 ماده 30

3- پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی.

4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

6- شرکت در جلسات هیأت مدیره، بدون داشتن حق رای.

تبصره 1- بازرس/ بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب کنند تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی(گزارش سالانه) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نمایند.

تبصره 2 - بازرس/بازرسان در صورت دریافت گزارش یا مشاهده سوء استفاده هریک از اعضا سمت دار انجمن از موقعیت خود ، موضوع را کتبا به هیات مدیره اخطار می نماید.

 

 

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده33- شرایط کاندیداها:

کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی

4- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثرکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

5- داشتن حسن شهرت

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

ماده 34-

 در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای ، منحل می شود.

 

 

 

ماده 35-

در اجرای ماده18آیین نامه انجمنهای صنفی وکانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل پنج درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

 

ماده 36-

مسوولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

.

ماده 37-  انحلال:

انجمن صنفی در موارد زیر منحل می شود:

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده

2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم  تجدید انتخابات آن

3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره 1- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود، مجمع عمومی مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره 2-چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد، مراحل انحلال و تسویه حسابها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تبصره ماده 16 آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط، طبق مقررات قانون تجارت و با نظارت مراجع قضایی کشور صورت می گیرد .

 

 

ماده 38-

 هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حسابهـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیارهیاتی متشکل از نماینده ی وزارت کار، سه عضور از خبرگان انجمن، یک عضو به عنوان نماینده اعضا به انتخاب مجمع عمومی  قرار دهد  تا امکان تشکیل انجمن تازه ایجاد شود.

 

ماده 39-

مفاد این اساسنامه، تابع آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط و مقررات تدوین اساسنامه بوده و هر گونه ابهامی در اجرای مقررات آن، تابع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

 

ماده 40-

 هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتبر و قابل اجراست.

 

 

ماده41-

 مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 54 تبصره در تاریخ 26 /11/ 1399 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی هیئت موسس انجمن صنفی کارگردانان ایران رسید.

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

محل امضا

1

رییس

 

 

2

منشی

 

 

3

ناظران

 

 

 
آخرین ویرایش : 1400/12/20


کلیه حقوق این سایت متعلق به
انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران
می باشد.

اطلاعات تلفن Rss
انجمن صنفی سراسری تئاتر کودک و نوجوان ایرانبه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram
Developed by : w w w . d o r w e b . i r